Förkortningar

Ivf: In Vitro Fertilization (Provrörsbefruktning)
ET: Embryo Transfer (när ett eller två färska embryon -befruktade ägg sätts in i livmodern)
Fet: Frozen Embryo Transfer
ÄP: Äggplock (När de mogna äggen plockas ut ur äggstockarna för att befruktas utanför kroppen)
ÄL: Ägglossning
TD: Testdag
Ruvning: Tiden från återföringen till testdagen
Vul: Vaginalt ultraljud
Ul: Ultraljud
Bf: Beräknad förlossning